Kurser

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE RYR, UDDEVALLA 5-8 AUGUSTI 2021

STIFTSKÖRFESTEN I VADSTENA 23-24 OKTOBER 2021

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.