Kurser

SÅNGVECKA I VADSTENA 5-9 AUGUSTI 2019

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE RYR 8-11 AUGUSTI 2019

DISTANSUTBILDNING (2-årig) FÖR KYRKOMUSIKER (startar i september 2019)

KYRKOMUSIKERKURS I VADSTENA 18-19 OKTOBER 2019

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.