Kurser

SÅNGKURS I VADSTENA 5-8 AUGUSTI 2020

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE RYR 6-9 AUGUSTI 2020

STIFTSKÖRFEST I VADSTENA 17-18 OKTOBER 2020

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.