Kurser

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE RYR 10-13 AUGUSTI

SANKTA ELISABETS SOMMARAKADEMI 6-9 AUGUSTI

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.