Kurser

SANKTA ELISABETS SOMMARAKADEMI  i GÖTEBORG   7-10 AUGUSTI 2022

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE RYR 11-14 AUGUSTI 2022

KATOLSK KÖRFEST I VADSTENA 22-23 OKTOBER 2022

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.