Kurser

SÅNGVECKA I VADSTENA 6-10 AUGUSTI 2018

FAMILJEKÖRLÄGER I LANE-RYR (UDDEVALLA)                 9-12 AUGUSTI 2018

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.