Länkar

Stockholms katolska stift

Utbildning, studiearbete

Liturgi och liturgiska texter

Kyrkoofficiella dokument

Musik

Notköp

Körnoter gratis

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.