Körsatser ur Cecilia

Här nedan finns körsatser till psalmer i gudstjänstboken Cecilia. De går att ladda ned, kopieras och användas utan kostnad.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.