Nämnden

Nämndens sammansättning

Ordförande

f. Anders Piltz, biskopsvikarie för gudstjänstlivet, Lund

Övriga ledamöter:

Magnus Andersson, Stockholm
Anders Ekenberg, Uppsala
Maria Green, Lund
f. Johan Lindén, Lund
Sr. Anna Mellqvist, Borghamn
Erik Kennet Pålsson, Stockholm
Ulf Samuelsson, Stockholm
f. Natan Spychala, Västerås
Elisabeth von Waldstein, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.