Nämnden

Nämndens sammansättning

Ordförande:
f. Anders Ekenberg, Uppsala, biskopsdelegat för gudstjänstlivet

Övriga ledamöter:
Magnus Andersson, Stockholm
Stephan Borgehammar, Lund
Samuel Eriksson, Göteborg
Maria Green, Lund
p. Johan Lindèn OP, Lund
sr. Anna Mellqvist OSB, Borghamn
Daniel Pauchard, Göteborg
p. Anders Piltz OP, Lund
Ulf Samuelsson, Stockholm
Elisabeth von Waldstein, Stockholm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Utskottet för arkitektur och konst (UAK)
f. Anders Ekenberg, Uppsala
Anna Axberg Olsson, Stockholm
f. Joakim Breding, Gävle
Christine Morris, Vadstena
Niklas Nihlén, Lund

 

 

 

 

 

 

 

 

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.