Oremus 2008

Oremus 2008 – del 01

Oremus 2008 – del 02

Oremus 2008 – del 03

Oremus 2008 – del 04

Oremus 2008 – del 05

Oremus 2008 – del 06

Oremus 2008 – del 07

Oremus 2008 – del 08

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.