Orgelmusik i mässan under advent och fastan

Kan orgelmusik förekomma i mässan under advent och fastan?

Enligt tidigare regler skulle orgeln under advents- och fastetiden endast användas för att ackompanjera sång. I den allmänna introduktionen till den nya upplagan av det romerska missalet (2002) har denna bestämmelse modifierats. Under adventstiden kan orgelmusik förekomma, men återhållsamt ”så att inte hela julglädjen tas ut i förskott”. Under fastetiden gäller vad som gällt tidigare: orgeln används enbart till ackompanjemang. Numera kan organisten alltså mycket väl spela t.ex. postludium och orgelmusik under offertoriet eller kommunionen under adventstiden – men inte under fastetiden.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.