Utbildning

SÅNGKURS I VADSTENA 5-8 AUGUSTI 2020

Sångkurs i Vadstena 5-8 augusti 2020

DISTANSUTBILDNING (2-årig) FÖR KYRKOMUSIKER MED SANKTA ELISABETS FOLKHÖGSKOLA SOM HUVUDMAN (pågår, vid intresse kan ny 2-årig kurs starta hösten 2021)

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.