Utbildning

DISTANSUTBILDNING (2-årig) FÖR KYRKOMUSIKER MED SANKTA ELISABETS FOLKHÖGSKOLA SOM HUVUDMAN (pågår, vid intresse kan ny 1-årig kurs starta hösten 2023)

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.