Utbildning

DISTANSUTBILDNING (2-årig) FÖR KYRKOMUSIKER MED SANKTA ELISABETS FOLKHÖGSKOLA SOM HUVUDMAN (pågå)

I SLUTET AV AUGUSTI 2023 PÅBÖRJAS EN NY 1-ÅRIG KYRKOMUSIKERKURS. För anmälan se Sankta Elisabets folkhögskolas hemsida:

https://www.elisabet.se/kyrkomusik

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.