Vad omfattar ”de heliga tre påskdagarna”?

Varför talar man om de heliga tre påskdagarna, och vilka dagar omfattar de egentligen?

”De heliga tre påskdagarna”, triduum sacrum, är kyrkoårets centrum och omfattar långfredagen, påskafton och påskdagen. Det liturgiska dygnet räknas på söndagar och vid högtider och vissa fester från och med kvällen före, och triduum börjar därför i och med skärtorsdagens kvällsmässa. Påskdagen är den tredje av dagarna och inleder samtidigt påsktiden, som avslutas i och med pingstdagen (den ”femtionde” dagen). Förr räknade man gärna skärtorsdag, långfredag och påskafton som de heliga tre dagarna, men så sker inte längre. Under alla de tre påskdagarna firar kyrkan Kristi väg genom lidande och död till uppståndelse, med olika accenter under de olika dagarna. Höjdpunkten är påsknattens gudstjänst, påskvakan.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.