Gudstjänstfirande: resurser

Den här sidan innehåller pastoralliturgiska resurser och anvisningar för firandet av gudstjänsten.

Resurser

Kalendarium för Stockholms katolska stift

Kommentarer till mässans läsningar

Psalterium

Dagens helgon

Anvisningar

Konsten att fira gudstjänst

Församlingens kommunion – anvisningar

Gudstjänst med barn

Lektorns liturgiska tjänst

Liturgiska tecken och symboler

Regler för koncelebration

Skärtorsdagens mässa