Dagens helgon

Katolska kyrkans erkända (salig- och helgonförklarade) helgon finns i en förteckning med titeln Martyrologium Romanum (senaste upplagan 2005). Där finns varje dag i kalenderåret mellan 10 och 20 helgon listade, med en kort biografi och karaktäristik.

Endast ett fåtal av de allra mest kända helgonen firas uttryckligen med mässa och tidegärd av hela världskyrkan. Många helgon ihågkoms endast lokalt, i enskilda stift eller ordensfamiljer. Kalendariet för Stockholms katolska stift kan läsas bl a i Cecilia, s. 1245–1248, och Oremus, s. 554–562.

Eftersom de flesta av alla de heliga, dessa som avspeglar Kristus och med sina liv kommenterar hans evangelium, är helt anonyma, firar kyrkan dessutom den 1 november Alla helgons dag, då vi kommer ihåg alla dem som nu finns i himlen, hela den otaliga skaran som ingen utom Gud själv kan räkna (jfr Uppenbarelseboken 7:9).