Communia

Notblad till communia

Notblad tillkommer allt eftersom de färdigställs.

Commune för …Första vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
kyrkoinvigningFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
den saliga jungfru MariaFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
apostlarFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
en martyrFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
martyrerFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
herdarFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
kyrkolärareFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
jungfrurFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
heliga mänFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
heliga kvinnorFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
ordensfolkFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
helgon som utfört barmhärtighetsverkFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern
fostrareFörsta vespernLaudesUnder dagenAndra vespern

Antifoner

Antifoner till Benedictus och Magnificat för samtliga communia