Dokument och utgåvor

Katolska liturgiska nämndens utgåvor

De böcker som finns tillgängliga kan rekvireras från Katolsk Bokhandel, Kungsträdgårdsgatan 12, Box 7204, 103 88 Stockholm, tel. 08-611 34 35, fax 08-611 34 33, e-post kbh@katolskbokhandel.com eller Lilla Thérèse bokhandel, Sten Sturegatan 1A, 411 39 Göteborg, tel. 031-13 27 23, e-post info@LillaTherese.se.

Missale för Stockholms katolska stift (2013). ISBN 978-91-89684-96-6

Mässbok: Mässans ordning och böner samt läsningarna för sön- och helgdagar (1989). ISBN 919701835X # Utgången

Cecilia. Katolsk gudstjänstbok, 4 uppl. (2013), normal stil. ISBN 978-91-89684-89-8

Cecilia. Katolsk gudstjänstbok, 4 uppl. (2013), stor stil. ISBN 978-91-87389-00-9

Cecilia. Musikutgåva, Band I (2013). ISBN 978-91-89684-90-4 # Orgelsatser till nr 1–308

Cecilia. Musikutgåva, Band II (2013). ISBN 978-91-89684-91-1 # Orgelsatser till nr 309–610

Cecilia. Musikutgåva, Band III (2013). ISBN 978-91-89684-92-8 # Orgelsatser till nr 611–647 och 762–796

Cecilia. Musikutgåva, Band IV (2013). ISBN 978-91-89684-93-5 # Orgelsatser till nr 648–796

Cecilia. Spelbok med ackordanalys (2013). ISBN 978-91-87389-02-3

Psalmvalslista till Cecilia. Katolsk gudstjänstbok (2013). ISBN 978-91-89684-94-2

CD-versionen av Cecilia, Katolsk gudstjänstbok – Instuderingsmaterial till fjärde upplagan

Den heliga mässan. Utdrag ur Cecilia. Katolsk gudstjänstbok, 4 upp. (2013). ISBN 978-91-87389-35-1

Lektionarium för söndagar. Band A, B, C (2000–2002). ISBN 918898012X # Mässans bibelläsningar

Lektionarium för vardagar. Band I, II, III, IV A–B (1992–1994) # Mässans bibelläsningar

Kyrkans dagliga bön, band I–II (1990). ISBN 9197018384, 9197018376 # Tidegärden enligt Liturgia Horarum # Utgången

Kyrkans dagliga bön, band III: Läsningar till Kyrkans dagliga bön, häfte 1–8 (1996). ISBN 9197198994, 9188980006, 9188980014, 9188980022, 9188980030, 9188980049, 9188980057, 9188980065 # Läsningar ur bibeln, kyrkofäderna och helgonens skrifter för den dagliga läsningsgudstjänsten

Melodier till Kyrkans dagliga bön, band I–II (1993). ISBN 9197198943, 919719896X # I. Tidegärdens ständigt återkommande melodier. II. Psalterium vecka I–IV

Rituale för barndop (1996). ISBN 9197198935

Rituale för begravning (2000). ISBN 9188980081

Oremus: Katolsk bönbok, 8 reviderade upplagan (2021). ISBN 9789187389771

CD-versionen av Cecilia, Katolsk gudstjänstbok – Instuderingsmaterial till fjärde upplagan

Lektionarium för vardagar. Band I-III (2023) # Mässans läsningar

Timmarnas liturgi: Tidegärden enligt påven Paulus VI:s apostoliska konstitution. Laudis canticum av den 1 november 1970. Band I-IV (2021). ISBN 9789187389566, 9789187389573, 9789187389580, 9789187389597