Får man ta emot kommunionen om man inte varit med från början av mässan?

Fråga: I mässan ska man koncentrera sig på mötet med Gud. Men jag retar mig på folk som inte kommer i tid. Ofta är det samma personer som kommer försent, och ofta kommer de ett visst exakt antal minuter försent. Kunde de inte lika gärna komma exakt i tid? Får man gå till kommunionen om man inte varit med från början?

Svar: Att komma i tid är en elementär form av respekt. Man brukar säga att punktlighet är kungars sätt att visa artighet. Att komma i tid till mässan visar respekt mot Gud, som är den inbjudande värden i mässan. Det är att visa respekt mot de andra gudstjänstfirarna, som slipper irritera sig på senkomlingar som drar uppmärksamheten från det väsentliga. Det är ett sätt att respektera prästen, som slipper avbrott i koncentrationen.

De som vet med sig att de lider av konstitutionell oförmåga att passa tider kan lämpligen använda fastetiden till medvetna övningar i punktlighet. Det är en god vana att komma tio minuter före gudstjänstens början och ägna den tiden till inre förberedelse.

Apropå artighet måste man också påpeka att i kyrkorummet talar man med dämpad röst och undviker regelrätta samtal som hör hemma utanför kyrkolokalen.

En präst som inte deltar i mässan från början får inte koncelebrera (Allmän inledning till den romerska mässboken, nr 206; finns att läsa på denna hemsida).

En gudstjänstdeltagare som vill ta emot kommunionen i mässan ska också ha läst med i syndabekännelsen i början. Det kan till och med vara en god övning att någon enstaka gång avstå från kommunionen när man inte är tillräckligt förberedd och koncentrerad — av respekt för den heliga handlingen och dess förpliktelser.

När allt detta är sagt: det finns naturligtvis undantag från regeln. Ska man klä på småbarn på vintern kanske man inte klarar det uppställda målet om något av barnen plötsligt säger att det är kissnödigt och hela proceduren måste tas om från början och det blir omöjligt att hinna i tid till kyrkan. Likaså händer det att man förgäves letar efter parkeringsplats — eller kan ha andra fullgoda skäl att komma försent. Men vi kan alla från början ta med möjliga orsaker till försening i beräkningen. Precis som vi skulle göra om vi blev bjudna till kungen på middag.