Halleluja även efter evangeliet?

Fråga: Ibland stäms Halleluja upp även efter evangelieläsningen. Det ger festivitas åt mässan och kan kännas som en adekvat reaktion på budskapet. Men missalet har ingen anvisning om det. Är det en sed som bör uppmuntras?

Svar: Seden kan inte generellt uppmuntras, eftersom den inte är föreskriven i missalet. Det skulle leda till orimliga resultat om varje församling eller präst införde i och för sig begripliga och meningsfulla sedvänjor efter eget gottfinnande. Att inte ändra mässans struktur från plats till plats är (i synnerhet i våra dagar när folk reser mycket) ett värde i sig: att inte dra uppmärksamheten från det väsentliga genom överraskande detaljer.

Emellertid skulle det nog vara att gå för långt att förbjuda att man som undantag markerar de allra största högtiderna, t.ex. julnatten och påsknatten, på detta sätt — ungefär som man på vissa håll i Sverige svarar på evangeliet om Jesu intåg i Jerusalem på första advent genom att sjunga Voglers Hosianna. Men undantag får inte göras till regel.