Icke-katolska lektorer och försångare?

Fråga: Det förekommer ibland att icke-katoliker läser texter eller är försångare i katolska gudstjänster. Är det riktigt att göra så?

Svar: De som läser gudstjänstens bibeltexter ska vara katoliker. Att vara textläsare är nämligen att ha del i kyrkans förkunnelseuppdrag och förutsätter att man identifierar sig med kyrkan och lever i dess gemenskap. Detsamma gäller försångare, i synnerhet försångare som sjunger mässans responsoriepsalm; den är nämligen ett led i förkunnelsen av Guds ord.

Vägledning och föreskrifter i sådana här frågor ges i Direktorium för ekumeniken (1993, svensk övers. Katolsk dokumentation 21, 1994).

Det förekommer att man gör undantag vid t.ex. vigslar och dop. Likaså är katolska kyrkan tacksam gentemot de icke-katoliker som, i en hel del församlingar, spelar orgel vid gudstjänsterna.