Juldagens mässor

Fråga: Varför finns det tre mässor för juldagen, och varför firas i praktiken bara två av dem?

Svar: Julfirandet uppkom efter det att kristendomen blivit tillåten i det romerska riket, under 300-talet. Julens viktigaste gudstjänst var och är juldagens mässa (högmässan). Den ägnas åt Ordets (Guds Sons) människoblivande: Gud har blivit människa (jfr Joh 1:1–18).

I Rom tillkom under 400- eller 500-talet en mässa, först firad på efternatten mot juldagen och senare vid midnatt, och så småningom även en mässa firad i gryningen. Dessa mässor bidrog till att ytterligare fylla juldagen med gudstjänstfirande. Det blev sed att i nattens mässa läsa evangeliet om änglarna som förkunnar Kristi födelse i Betlehem (Luk 2:1–14) och i gryningsmässan evangeliet om herdarna (Luk 2:15–20).

Seden med tre julmässor spreds sedan från Rom till andra håll. Firande av alla tre mässorna förekommer även i dag. Men det är främst midnattsmässans enorma popularitet som har gjort att gryningsmässan kommit i skymundan.