Kan man blanda olika språk i en och samma mässa?

Det finns inga hinder att i delar av gudstjänsten byta ut det ordinarie gudstjänstspråket mot ett annat språk som är välföreträtt bland dem som deltar i mässan eller att blanda latinska och svenska sånger i en och samma mässa. Den historiskt nyfikne kan kanske ha glädje av att veta exempelvis att en viss tvåspråkighet länge praktiserades regelbundet i själva Rom: delar av den påvliga liturgin hölls på grekiska.