Får man använda glutenfria hostior?

Vad gör den som är glutenintolerant och vill ta emot kommunionen? Det är alltid tillåtet att ta emot den heliga kommunionen under endera gestalten, dvs. i detta fall genom enbart kalkkommunion (efter överenskommelse innan mässan med den celebrerande prästen).

Men det är kyrkans önskan att kommunion under båda gestalterna i möjligaste mån erbjuds församlingarna, så att eukaristins teckenkaraktär blir tydligare (se under ”Dokument och utgåvor”, ”Allmän introduktion till det romerska missalet”, n. 281).

I Sverige kan man räkna med att 1-2 % av befolkningen har celiaki/är glutenintoleranta. I en församling på hundra personer kan man alltså räkna med att en eller två personer är glutenintoleranta. Helt glutenfria hostior eller hostior bakade på potatisstärkelse är inte giltig materia i mässan, men enligt Troskongregationens anvisningar kan vetehostior med reducerad glutenhalt användas. Dessa konsekreras i särskild pyxis och förvaras för sig i tabernaklet. Sådana hostior kan rekvireras på bl a följande nätadresser:

http://www.arken.se/product-dlist.asp?search=oblater

http://www.hostien.com

http://www.abtei-varensell.de/start/hostienbaeckerei/