Orgelackompanjemang till mässdelar: vilken stil?

Fråga: Kan man göra ”romantiska” harmoniseringar till ”gregorianska” melodier, eller är man ute och cyklar då?

Svar: Det finns inga officiella riktlinjer i sådana stilfrågor, och de musikaliska konjunkturerna skiftar. Den enda allmänna regel som kan ställas upp är att harmoniseringarna ska överensstämma med melodiernas karaktär — men det ger stor frihet åt organistens eget avgörande. Alltför yviga harmoniseringar brukar dock anses vittna om dålig smak. Harmoniseringen bör givetvis inte dra uppmärksamheten till sig, och fylliga harmoniseringar leder mycket ofta till att tempot och flödet i sången hämmas. Harmoniseringar av det slag som finns i koralboken till Cecilia är i regel att föredra. Normalt bör dessa utföras med svagt registrerad orgel, t.ex. endast någon eller några flöjtstämmor.