Orgelmusik i mässan under advent och fastan

Fråga: Kan orgelmusik förekomma i mässan under advent och fastan?

Svar: Enligt tidigare regler skulle orgeln under advents- och fastetiden endast användas för att ackompanjera sång. I den allmänna introduktionen till den nya upplagan av det romerska missalet (2002) har denna bestämmelse modifierats. Under adventstiden kan orgelmusik förekomma, men återhållsamt ”så att inte hela julglädjen tas ut i förskott”.

Under fastetiden gäller vad som gällt tidigare: orgeln används enbart till ackompanjemang. Numera kan organisten alltså mycket väl spela t.ex. postludium och orgelmusik under offertoriet eller kommunionen under adventstiden – men inte under fastetiden.