Ska församlingen stå eller knäböja under konsekrationen?

Frågan föranleds av att det i instruktionen till det romerska missalet står att man helst ska knäböja men att det också finns en möjlighet för biskopskonferensen att besluta om annat.

Den nordiska biskopskonferensen har inte beslutat om något annat. Församlingen ska med andra ord om möjligt knäböja under det att prästen läser hänvisningen till eukaristins instiftande och Herrens ord ”Detta är min kropp, Detta är mitt blod.” Detta även om församlingen står under resten av den eukaristiska bönen. Seden inom den latinska kyrkan att knäböja under denna del av bönen upprätthålls för att vördnaden inför Kristi verkliga närvaro under brödets och vinets gestalt ska stimuleras. Och kyrkan ser helst att församlingen beter sig enhetligt i sådana avseenden, så att liturgin ger uttryck åt trons och hjärtats enhet.