Ska församlingen stå eller sitta under ”bönen över offergåvorna”?

I många församlingar sitter man ner under tillredelsen av offergåvorna och reser sig inte förrän vid ”Herren vare med er” i den eukaristiska bönens början. Man uppfattar tydligen ”Herren vare med er” som en uppmaning att resa sig. Men precis som under alla andra böner i gudstjänsten ska församlingen stå under bönen över offergåvorna. Detta framgick redan i den förra upplagan av den romerska mässboken och är ännu klarare markerat i den nya. När vi ber samfällt som församling, står vi upp. Församlingen ska därför resa sig redan vid ”Bed att mitt och ert offer …” och vänjer sig snart vid det om prästen, diakonen eller någon annan visar det med en enkel, väl synlig gest.