Ska/får lekmän som delar ut kommunionen rengöra kärlen efteråt?

Lekmän (kvinnor eller män) kan ges uppgiften som stadigvarande kommunionutdelare efter utbildning. Kommunionutdelarna får sitt uppdrag av biskopen efter förslag från kyrkoherden. Dessutom kan varje präst vid behov tillfälligt be någon att biträda honom vid utdelningen av kommunionen. Efter kommunionen (eller efter mässans slut) rengörs de heliga kärlen ”av prästen, diakonen eller akolyten (med kyrkligt uppdrag)” (Allmän introduktion till det romerska missalet, 2002, n. 278). Andra kommunionutdelare ska inte rengöra kärlen.

USA har sedan 2002 haft ett särskilt tillstånd för kommunionutdelare att också rengöra, men enligt besked från gudstjänstkongregationen, som inhämtat besked från påven, kommer detta tillstånd inte att förnyas. I Sverige gäller de bestämmelser som finns i mässboken. Vad saken handlar om är hur man förfar på ett värdigt sätt med det som blir över efter kommunionen, och det är ämbetsbärarnas ansvar. Även att dela ut kommunionen är i huvudsak ett uppdrag för ämbetsbärarna.