Vad menas med en akolyt?

Lekmän, vars ålder och egenskaper motsvarar de krav som har fastlagts i dekret från biskopskonferensen, kan genom föreskriven liturgisk ceremoni bli insatta i fast tjänst som lektor och som akolyt. Lektor är en person med kyrkans formella uppdrag att läsa gudstjänstens bibelläsningar (utom evangeliet); oftast menar man dock med ”lektor” en person — kvinna eller man — utan sådant formellt uppdrag som läser. En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) är en person med kyrkans formella uppdrag att vara ministrant, dvs. att biträda präst och diakon i liturgin, vid behov läsa texter och vid behov hjälpa till att dela ut kommunionen.