Vem ska sjunga påsknattens Exsultet?

Fråga: Vem som ska sjunga Exsultet i påskvakan om man inte har någon diakon i församlingen? Bör det vara prästen eller någon annan? Är det en liturgisk handling så att det bör vara prästen, även om det finns någon annan som sjunger bättre? Spelar det någon roll om denna någon är man eller kvinna?

Svar: Exsultet (”Höj jubelrop, ni alla himmelens änglar …”), lovsången vid påskljuset, kallas i missalet praeconium, dvs. häroldsrop, budskap. Förkunnandet av påskbudskapet är en liturgisk handling som har ungefär samma karaktär som att läsa eller sjunga evangeliet i mässan. Det föregås av i stort sett samma prästerliga välsignelse som evangelieläsningen, och påskljuset incenseras med rökelse liksom man gör med evangelieboken.

Samtidigt utgör Exsultet den bön med vilken påskljuset vigs eller välsignas. Därför är det normalt en ämbetsbärare som sjunger Exsultet. Om ingen diakon finns, ska celebranten eller en koncelebrant göra det. Endast om ingen av dem klarar av det — ”i nödfall” som det heter — kan uppgiften överlåtas till en kantor (man eller kvinna). Detta är förtydligat i den nya upplagan av det romerska missalet, 2002 (ordning för påskvakan n. 19). Det är alltså inte frågan vem som sjunger bäst som avgör vem som ska sjunga Exsultet — annat än kanske om det finns flera sångkunniga präster närvarande.