Vilka sånger får man använda vid katolsk gudstjänst?

Fråga: Får man använda vilka andliga sånger som helst vid katolsk gudstjänst?

Svar: De sångtexter som används i gudstjänsten måste vara godkända för liturgiskt bruk av en
katolsk biskopskonferens. Undantag kan göras för barngudstjänster, så länge texterna
uttrycker kyrkans tro. Vid förrättningar i allmänna begravningskapell eller i kyrkor som
tillhör andra samfund kan man (med urskillning!) använda de psalmböcker som finns
där, om det av praktiska skäl är omöjligt att medföra Cecilia.

Se fler frågor om sången i katolsk gudstjänst.