Frågekategori: Ämbeten och uppdrag

  • Vad menas med en akolyt?

    Lekmän, vars ålder och egenskaper motsvarar de krav som har fastlagts i dekret från biskopskonferensen, kan genom föreskriven liturgisk ceremoni bli insatta i fast tjänst…

  • Icke-katolska lektorer och försångare?

    Fråga: Det förekommer ibland att icke-katoliker läser texter eller är försångare i katolska gudstjänster. Är det riktigt att göra så? Svar: De som läser gudstjänstens…

  • Ska/får lekmän som delar ut kommunionen rengöra kärlen efteråt?

    Lekmän (kvinnor eller män) kan ges uppgiften som stadigvarande kommunionutdelare efter utbildning. Kommunionutdelarna får sitt uppdrag av biskopen efter förslag från kyrkoherden. Dessutom kan varje…