Frågekategori: Kyrkoår och kalender

  • Vad omfattar ”de heliga tre påskdagarna”?

    Fråga: Varför talar man om de heliga tre påskdagarna, och vilka dagar omfattar de egentligen? Svar: ”De heliga tre påskdagarna”, triduum sacrum, är kyrkoårets centrum…

  • Juldagens mässor

    Fråga: Varför finns det tre mässor för juldagen, och varför firas i praktiken bara två av dem? Svar: Julfirandet uppkom efter det att kristendomen blivit…