Frågekategori: Sång och musik

 • Vilka sånger får man använda vid katolsk gudstjänst?

  Fråga: Får man använda vilka andliga sånger som helst vid katolsk gudstjänst? Svar: De sångtexter som används i gudstjänsten måste vara godkända för liturgiskt bruk av enkatolsk…

 • Hur läser man responsoriepsalmen?

  Fråga: När man läser (obs! inte sjunger) responsoriepsalmen, ska man då läsa responsorieversen mellan varannan psalmvers enligt vad som står lektionariet, eller bara i början…

 • Halleluja även efter evangeliet?

  Fråga: Ibland stäms Halleluja upp även efter evangelieläsningen. Det ger festivitas åt mässan och kan kännas som en adekvat reaktion på budskapet. Men missalet har…

 • Halleluja före evangeliet

  Fråga: Ska Halleluja före evangeliet börja sjungas när prästen reser sig efter att ha lagt i rökelse, eller tidigare? Svar: Det Halleluja med vers som…

 • Orgelmusik i mässan under advent och fastan

  Fråga: Kan orgelmusik förekomma i mässan under advent och fastan? Svar: Enligt tidigare regler skulle orgeln under advents- och fastetiden endast användas för att ackompanjera…

 • Orgelackompanjemang till mässans delar

  Fråga: Bör man spela orgel till Credo, Fader vår och liknande melodier, eller bör de helst sjungas a cappella? Svar: Det finns inga officiella riktlinjer…

 • Växelsång i mässordinariet

  Fråga: Ofta sjunger man Kyrie, Gloria, Credo och Agnus Dei växelvis, men det framgår inte i Cecilia hur man ska göra uppdelningen mellan kantor/kör och…

 • Vem ska sjunga påsknattens Exsultet?

  Fråga: Vem som ska sjunga Exsultet i påskvakan om man inte har någon diakon i församlingen? Bör det vara prästen eller någon annan? Är det…

 • Försångarens plats i kyrkan

  Fråga: I många kyrkor är det av akustiska skäl svårt att höras från andra platser än ambonen. Ändå bör försångaren inte, om jag förstått det…

 • Vilka är de viktigaste sångerna i mässan?

  Fråga: Hur ska man prioritera vilka delar av mässan som ska sjungas? I Musicam sacram från 1967 finns det en prioriteringsordning som bland annat säger…