Frågelåda

KLN får inte sällan frågor som gäller liturgi och musik. Välkommen att skicka in din fråga per e-post till ulf.samuelsson@kln.se. Märk brevet ”Fråga”. Frågor som bedöms ha mera allmänt intresse besvaras här så snart vi har möjlighet. Frågeställarens identitet röjs inte.

På internet finns också andra liturgiska frågelådor som gäller aktuell romersk-katolsk liturgi, t.ex. ”Liturgy Questions” på nyhetstjänsten Zenit.

 • Vilka sånger får man använda vid katolsk gudstjänst?

  Fråga: Får man använda vilka andliga sånger som helst vid katolsk gudstjänst? Svar: De sångtexter som används i gudstjänsten måste vara godkända för liturgiskt bruk av enkatolsk…

 • Får man använda glutenfria hostior?

  Vad gör den som är glutenintolerant och vill ta emot kommunionen? Det är alltid tillåtet att ta emot den heliga kommunionen under endera gestalten, dvs. i detta…

 • Varför inte rödvin i mässan?

  Fråga: Har vår kyrka alltid använt vitt vin för sakramentalt bruk? Eller är det bara i det vinfattiga norra Europa man tvingats till det? Man…

 • Varför vigvatten?

  Fråga: Vi är vana vid att doppa fingrarna i vigvattenskålen och göra korstecknet när vi går in i kyrkan. Men när vi går ut? Somliga…

 • Hur tar man emot kommunionen?

  Fråga: Jag har lärt mig att ta emot hostian i min vänstra hand och föra den till munnen med höger hand och sedan göra ett…

 • Hur utför man fridshälsningen?

  Fråga: Vid fridshälsningen före kommunionen tittar ibland gudstjänstdeltagarna knappt på varandra, andra gånger kan folk bli riktigt närgångna. Bådadera känns störande. Vad är korrekt? Svar:…

 • Vad betyder de lyfta händerna?

  Fråga: När prästen ber ”Fader vår” under mässan håller han upp sina öppnade händer. Vad innebär egentligen den gesten? Nu för tiden blir det allt…

 • Får bara katoliker läsa bibeltexten i mässan?

  Fråga: Kan en icke-katolik vara lektor och försångare i den katolska mässan? Svar: Ett sakrament är en handling som utförs av kyrkan. När mässan firas…

 • Hur läser man responsoriepsalmen?

  Fråga: När man läser (obs! inte sjunger) responsoriepsalmen, ska man då läsa responsorieversen mellan varannan psalmvers enligt vad som står lektionariet, eller bara i början…

 • Vad betyder den ekumeniska gesten?

  Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse…

 • Får man ta emot kommunionen om man inte varit med från början av mässan?

  Fråga: I mässan ska man koncentrera sig på mötet med Gud. Men jag retar mig på folk som inte kommer i tid. Ofta är det…

 • Hur ska man ta emot kommunionen?

  Fråga: Vid kommunionen finns det de som står upp när brödet och vinet delas ut medan andra faller på knä. Somliga tar bara emot oblaten…

 • Vad menas med en akolyt?

  Lekmän, vars ålder och egenskaper motsvarar de krav som har fastlagts i dekret från biskopskonferensen, kan genom föreskriven liturgisk ceremoni bli insatta i fast tjänst…

 • Icke-katolska lektorer och försångare?

  Fråga: Det förekommer ibland att icke-katoliker läser texter eller är försångare i katolska gudstjänster. Är det riktigt att göra så? Svar: De som läser gudstjänstens…

 • Ska/får lekmän som delar ut kommunionen rengöra kärlen efteråt?

  Lekmän (kvinnor eller män) kan ges uppgiften som stadigvarande kommunionutdelare efter utbildning. Kommunionutdelarna får sitt uppdrag av biskopen efter förslag från kyrkoherden. Dessutom kan varje…

 • Ska församlingen stå eller knäböja under konsekrationen?

  Frågan föranleds av att det i instruktionen till det romerska missalet står att man helst ska knäböja men att det också finns en möjlighet för…

 • Ska församlingen stå eller sitta under ”bönen över offergåvorna”?

  I många församlingar sitter man ner under tillredelsen av offergåvorna och reser sig inte förrän vid ”Herren vare med er” i den eukaristiska bönens början.…

 • Halleluja även efter evangeliet?

  Fråga: Ibland stäms Halleluja upp även efter evangelieläsningen. Det ger festivitas åt mässan och kan kännas som en adekvat reaktion på budskapet. Men missalet har…

 • Halleluja före evangeliet

  Fråga: Ska Halleluja före evangeliet börja sjungas när prästen reser sig efter att ha lagt i rökelse, eller tidigare? Svar: Det Halleluja med vers som…

 • Vilka regler gäller för barnmässor/familjemässor och mässor med barn?

  Vilka är stiftets riktlinjer för familjemässor/barnmässor på en söndag? Vad får barnen göra under mässan? Kan de ha egna förböner? Kan man välja bort en…

 • Kan man blanda olika språk i en och samma mässa?

  Det finns inga hinder att i delar av gudstjänsten byta ut det ordinarie gudstjänstspråket mot ett annat språk som är välföreträtt bland dem som deltar…

 • Varför kallas mässan ”mässa”?

  Ordet kommer av lat. missa, som i sin tur hänger ihop med verbet mitto, ”skicka, sända iväg”. Missa betyder ”utsändning”. Slutorden i mässan lyder på…

 • Orgelmusik i mässan under advent och fastan

  Fråga: Kan orgelmusik förekomma i mässan under advent och fastan? Svar: Enligt tidigare regler skulle orgeln under advents- och fastetiden endast användas för att ackompanjera…

 • Orgelackompanjemang till mässdelar: vilken stil?

  Fråga: Kan man göra ”romantiska” harmoniseringar till ”gregorianska” melodier, eller är man ute och cyklar då? Svar: Det finns inga officiella riktlinjer i sådana stilfrågor,…

 • Orgelackompanjemang till mässans delar

  Fråga: Bör man spela orgel till Credo, Fader vår och liknande melodier, eller bör de helst sjungas a cappella? Svar: Det finns inga officiella riktlinjer…

 • Växelsång i mässordinariet

  Fråga: Ofta sjunger man Kyrie, Gloria, Credo och Agnus Dei växelvis, men det framgår inte i Cecilia hur man ska göra uppdelningen mellan kantor/kör och…

 • Vem ska sjunga påsknattens Exsultet?

  Fråga: Vem som ska sjunga Exsultet i påskvakan om man inte har någon diakon i församlingen? Bör det vara prästen eller någon annan? Är det…

 • Försångarens plats i kyrkan

  Fråga: I många kyrkor är det av akustiska skäl svårt att höras från andra platser än ambonen. Ändå bör försångaren inte, om jag förstått det…

 • Vilka är de viktigaste sångerna i mässan?

  Fråga: Hur ska man prioritera vilka delar av mässan som ska sjungas? I Musicam sacram från 1967 finns det en prioriteringsordning som bland annat säger…

 • Vad omfattar ”de heliga tre påskdagarna”?

  Fråga: Varför talar man om de heliga tre påskdagarna, och vilka dagar omfattar de egentligen? Svar: ”De heliga tre påskdagarna”, triduum sacrum, är kyrkoårets centrum…

 • Juldagens mässor

  Fråga: Varför finns det tre mässor för juldagen, och varför firas i praktiken bara två av dem? Svar: Julfirandet uppkom efter det att kristendomen blivit…