Instruktion och inspiration

Filmer för introduktion och inspiration

Timmarnas liturgi – den katolska tidegärden på svenska (3 min.) En kort introduktion till Timmarnas liturgi.

För världen i tiden – en film om Timmarnas liturgi (22 min.) En inspirationsvideo med kardinal biskop Anders Arborelius, fader Anders Ekenberg, fader Anders Piltz OP, förlagschef Anna Minara Ciardi, Ann och Gunnar Silow från stiftsgården Marielund med fler.

Timmarnas liturgi – presentation av den nya tidegärden på svenska (46 min.) Ett föredrag från Sankta Eugenia katolska församling med Anders Piltz den 31 mars 2022.

Timmarnas liturgi – hur gör man? (7 min.) En introduktionsvideo där Anders Piltz förklarar hur man hittar i böckerna, hur man inleder och avslutar dagen och framför allt hur man ber laudes och vesper.

När bönen blir en andning i vardagen (34 min.) Ett videoföredrag med Syster Elisabeth OSB om tidegärden utifrån hennes erfarenhet och praktik i Heliga Hjärtas Kloster.

Litteratur

Timmarnas liturgi, tidegärden enligt påven Paulus VI:s apostoliska konstitution Laudis canticum av den 1 november 1970, Band I–IV. Stockholms katolska stift. (Stockholm: Veritas förlag, 2021)

Allmän introduktion till tidegärden som pdf, ur band I i Timmarnas liturgi (se ovan).

Under produktion: Timmarnas liturgi som app (förväntad lansering under 2024).

För introduktion och fördjupning

Johannes Paulus II, I gryningen söker jag dig. Meditationer över bibeltexter i morgonbönen laudes (Ängelholm: Catholica, 2004)

Merton, Thomas, Bröd i ödemarken (2 uppl. Vejbystrand: Artos, 1981). Finns även som talbok (Enskede: TPB, 2006)

Piltz, Anders, En kort introduktion till Timmarnas liturgi (Stockholm: Veritas förlag, 2022)

Piltz, Anders, Honung ur klippan. Från bibeltext till själaspis (Skellefteå: Artos, 2000). Finns även som talbok (Enskede: TPB, 2002)

de Reynal, Daniel, Theólogie de la Liturgie des Heures (Paris: Beauchesne, 1978)

Taft, Robert E., The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine Office and Its Meaning for Today(Collegeville, MN: Liturgical Press, Second revised edition, 1993). Finns även som talbok (Malmö: MTM, 2020)

Taft, Robert E., Tidegärden, kyrkans böneskola [= kap. 21–22 ur föregående, övers. Mikael Löwegren], Svenskt gudstjänstliv 96 (2021), s. 115–168. Tillgänglig som pdf.