Kurser och läger

Kurser/Läger

Längre utbildningar

Distansutbildning (2-årig) för kyrkomusiker

Huvudman: Sankta Elisabets folkhögskola (pågår)

1-årig kyrkomusikerkurs

Sankta Elisabets folkhögskola (pågår)