Kyrkoåret (proprium de tempore)

Notblad till proprium de tempore

Notblad saknas antingen för att melodierna inte är färdigarrangerade eller för att tillstånd från textförfattare (eller arvtagare) inväntas.

Adventstiden

1 sönd. i advent2 sönd. i advent3 sönd. i advent4 sönd. i advent
Första vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespern
LaudesLaudesLaudesLaudes
Andra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespern
Återkommande sånger
t.o.m. 16 december
Återkommande sånger
fr.o.m. 17 december

Adventstiden 17–23 december (laudes och vesper)

Jultiden

Juldagen
och juloktaven
Söndagen
efter jul
1 jan. Guds
Moders dag
6 jan.
Epifania
Herrens dops
fest
Första vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespern
LaudesLaudesLaudesLaudesLaudes
Andra vespern/vesperAndra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespern
Återkommande sånger till trettondagenÅterkommande sånger från trettondagen

Fastetiden till och med femte veckan

1 sönd. i fastan2 sönd. i fastan3 sönd. i fastan4 sönd. i fastan5 sönd. i fastan
Första vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespern
LaudesLaudesLaudesLaudesLaudes
Andra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespern
Återkommande sånger

Stilla veckan

PalmsöndagenMåndagTisdagOnsdag
LaudesLaudesLaudesLaudes
Första vespern
Andra vespernVesperVesperVesper
Återkommande sånger

De heliga tre påskdagarna

LångfredagenPåskaftonPåskdagen
LaudesLaudesLaudes
VesperVesper

Påsktiden till och med Kristi himmelsfärds dag

Påskdagen/ påskoktaven/
2 påsksöndagen
3 påsk-söndagen4 påsk-söndagen5 påsk-söndagen6 påsk-söndagenKristi himmels-
färds dag
Första vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespernFörsta vespern
LaudesLaudesLaudesLaudesLaudesLaudes
VesperAndra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespernAndra vespern
Återkommande sånger

Påsktiden efter Kristi himmelsfärds dag

7 påsksöndagenPingstdagen
Första vespernFörsta vespern
LaudesLaudes
Andra vespernAndra vespern
Återkommande sånger

Tiden ”under året”

För alla söndagar finns melodier till första vespern, laudes och andra vespern

Söndagar under åretÅrgång AÅrgång BÅrgång C
2 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
3 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
4 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
5 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
6 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
7 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
8 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
9 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
10 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
11 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
12 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
13 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
14 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
15 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
16 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
17 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
18 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
19 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
20 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
21 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
22 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
23 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
24 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
25 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
26 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
27 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
28 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
29 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
30 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
31 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
32 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
33 sönd.Årgång AÅrgång BÅrgång C
Kristus Konungens dagFörsta vesper
Laudes
Andra vesper

Firningsdagar som infaller ”under året”

Heliga Trefaldighets dagJesus Kristus ÖversteprästenKristi kropps och blods högtidJesu hjärtas dag
Första vespernFörsta vespernFörsta vespern
LaudesLaudesLaudes
Andra vespernVesperAndra vespernAndra vespern