Melodier till Timmarnas liturgi

Melodierna till Timmarnas liturgi finns här tillgängliga som notblad i A5-format för nedladdning. Melodierna får fritt laddas ner, kopieras och användas men inte publiceras utan tillstånd. Frågor besvaras av musikkonsulent Ulf Samuelsson i Stockholms katolska stift. Fler notblad kommer att läggas in allt eftersom de färdigställs.

Nederst på sidan finns ljudfiler med melodier.

Anvisningar

De flesta av melodierna till Timmarnas liturgi anknyter till den gregorianska sångtradi­tionen. I dokumentet Kommentarer och anvisningar finns en utförlig beskrivning av hur melodierna är upplagda och hur de sjungs. Ord och ton, notbild, rytmik och artkulation, psalmtoner och antifoner, doxologi, korta responsorier och hymner är sådant som Anders Ekenberg beskriver i denna text.

Notblad

© Katolska liturgiska nämnden 2024

Återkommande melodier

Kyrkoåret (proprium de tempore)

Psalterium vecka I–IV

Psalterium vecka I–IV för påsktiden

Helgondagar (proprium de sanctis)

Communia

För avlidna

Ljudfiler

Inspelningar

Vesper
Gud kom till min räddning
Ps 27 I
Ps 27 II
Magnificat
Förbön
Herrens bön (Fader vår)
Slutbön