Rättad version av den enklare melodin till Exsultet

Den korta versionen av Exsultet (enklare melodi)