Resurser och rättelser

Bifogade lösa och inplastade kort

Här finns möjlighet att hämta texterna från de lösa, inplastade kort som medföljer de fyra banden av Timmarnas liturgi. Dessa kort kan också beställas separat hos Veritas.

Återkommande texterLaudes söndag vecka IPsalmtoner
A5-formatA5-formatA5-format
tidegärdsbokens formattidegärdsbokens formattidegärdsbokens format

Rättelser

Här finns material som ersätter felplacerade sidor i Timmarnas liturgi samt lista med rättelser (inte korrekturfel).

Rättelser
Band I, s. 385–392 i rätt ordning: tidegärdsbokens format
Errata-lista

Annat

Om att be Timmarnas liturgi – filmer med instruktioner och inspiration samt litteraturtips

Melodier till Timmarnas liturgi – notblad som pdf:er samt ljudfiler.