Timmarnas liturgi

Introduktion

Vad är Timmarnas liturgi?

Timmarnas liturgi är den katolska kyrkans gemensamma dagliga bön, även kallad tidegärd eller tidebön. Tidegärden är uppbyggd kring Psaltarens psalmer fördelade på fyra veckor. Man ber flera gånger om dagen där morgonbönen (laudes) och kvällsbönen (vesper) är stommen.

Timmarnas liturgi kan användas enskilt eller i grupp eller i församlingen. Den kan läsas men också sjungas i den utsträckning man vill. Den kan firas i enkel form eller mer utsmyckat.

Inspiration och resurser

Timmarnas liturgi. Tidegärden på svenska.

Här finns instruktioner och inspirationsmaterialmelodier i notblad och ljudfiler samt rättelser och andra resurser som rör Timmarnas liturgiTidebönstexten finns i tryckt form men kommer också som app.

”Alla döpta är inbjudna”, säger biskop Anders i en kort introduktionsvideo till den katolska tidegärden på svenska.

Timmarnas liturgi ger ”näring och stoff för eftertanke över det kristna livet”. Dessa ord kommer från fader Anders Ekenberg som berättar om den katolska tidebönen i inspirationsfilmen För världen i tiden. Där medverkar även kardinal biskop Anders Arborelius, fader Anders Piltz OP, förlagschef Anna Minara Ciardi, Ann och Gunnar Silow från stiftsgården Marielund och några till.

Varför ber man Timmarnas liturgi?

Timmarnas liturgi är en hjälp till regelbunden bön och andlig fördjupning. Den låter användaren följa kyrkoåret och ger daglig närkontakt med bibelordet. Psalmernas omväxlande innehåll motsvarar alla livssituationer. Morgon- och kvällsbönen (laudes och vesper) innehåller förböner som gör Timmarnas liturgi till en bönetjänst för mänskligheten och kyrkan.

Den så kallade läsningsgudstjänsten inrymmer en längre text ur Bibeln samt ett utdrag ur den klassiska kristna andliga litteraturen. Här finns alltså en antologi med omkring 550 texter från framför allt kyrkofäderna och helgonen genom tiderna. Texterna är nyöversatta från originalspråken.

I videoföredraget När bönen blir en andning i vardagen berättar syster Elisabeth OSB om tidegärden utifrån sin erfarenhet under dryga tjugo år i Heliga hjärtas kloster.

Den nya utgåvan

Den nya bokutgåvan av Timmarnas liturgi är uppdelad på fyra band: I. advents- och jultiden, II. faste- och påsktiden, III. och IV. tiden ”under året”. Böckerna har slitstark mjuk pärm och är försedda med märkband.

Utgåvan innehåller ett rikt urval hymner, många nydiktade eller nyöversatta. Bibeltexterna är i huvudsak tagna ur Bibel 2000 och psaltarpsalmerna ur en reviderad och moderniserad version av 1917 års översättning, anpassad för högläsning och sång.

I det första bandet av Timmarnas liturgi finns en mer omfattande introduktion till tidegärden. Den finns tillgänglig som pdf: Allmän introduktion till tidegärden

Se ett föredrag om tidegärden av fader Anders Piltz i samband med presentationen av den nya utgåvan den 31 mars 2022 från Sankta Eugenia katolska församling.

Hur kommer man igång?

Den som vill ha en introduktion till hur man ber tidebönen kan se videon Timmarnas liturgi – hur gör man? Här förklarar Anders Piltz hur man hittar i böckerna, hur man inleder och avslutar dagen och framför allt hur man ber laudes och vesper.