Halleluja före evangeliet

Ska Halleluja före evangeliet börja sjungas när prästen reser sig efter att ha lagt i rökelse, eller tidigare?

Det Halleluja med vers som sjungs före evangeliet är en sång som förbereder evangelieläsningen. Den ska också beledsaga evangelieprocessionen, om en sådan äger rum. Den ska med andra ord sjungas medan diakonen (eller prästen) med evangelieboken och ljus- och rökelsebärare är på väg till den plats där evangeliet läses. I praktiken betyder det oftast att man bör vänta med att ta upp sången till dess att processionen sätter sig i rörelse. Annars hinner sången — som ju är kort — ta slut dessförinnan. Om det går, är det ofta meningsfullt att organisten improviserar ett förspel till Halleluja under det att processionen gör sig i ordning, prästen lägger i rökelse osv.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.