Att fira gudstjänst

Den här sidan innehåller olika ”pastoralliturgiska” resurser: tips och förslag, texter om det praktiska firandet av gudstjänsten osv.

Kalendarium för Stockholms katolska stift

Dagens helgon

Katolska kyrkans erkända (salig- och helgonförklarade) helgon finns i en förteckning med titeln Martyrologium Romanum (senaste upplagan 2005). Där finns varje dag i kalenderåret mellan 10 och 20 helgon listade, med en kort biografi och karaktäristik.
Endast ett fåtal av de allra mest kända helgonen firas uttryckligen med mässa och tidegärd av hela världskyrkan. Många helgon ihågkommes endast lokalt, i enskilda stift eller ordensfamiljer. Kalendariet för Stockholms katolska stift kan läsas bl a i Cecilia, sid. 1245-1248, och Oremus, sid. 554-562.
Eftersom de flesta av alla de heliga, dessa som avspeglar Kristus och med sina liv kommenterar hans evangelium, är helt anonyma, firar kyrkan dessutom den 1 november Alla helgons dag, då vi kommer ihåg alla dem som nu finns i himlen, hela den otaliga skaran som ingen utom Gud själv kan räkna (jfr Uppenbarelseboken 7:9).
Här i KLN:s DAGENS HELGON redovisas en av oss vald helig person: en blomma per dag i den oändliga buketten av helgon.

Kommentarer till mässans läsningar

Församlingens kommunion – anvisningar

Skärtorsdagens mässa

Psalterium

Orgelsats till Helig, Cecilia 538, i lägre tonart

Konsten att fira gudstjänst

Gudstjänst med barn

Lektorns liturgiska tjänst

Liturgiska tecken och symboler

Regler för koncelebration

Frågor om katolsk kyrkosång

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.